Quy Trình

Sản xuất

Cuộn xuống

Ống

PIPE MANUFACTURING PROCESS

Quy Trình Sản Xuất Ống

COIL SLITTING PROCESSES

Quy Trình Sản Xuất Xẻ Băng

Cán nguội đảo chiều

Cán nguộn 4 giá liên tục

EnglishJapaneseVietnamese